cúng sao giải hạn

Cúng sao giải hạn nhờ những vật phẩm đá phong thủy

cach_cung_sao_giai_han_nho_vat_pham_da_phong_thuy

Do đó, vào các tháng này, bạn nên biết ‘giữ mồm giữ miệng’ để tránh bị vạ lây bởi lời nói, nếu không thì rất dễ dẫn đến tranh cãi,