Tử Vi Trọn Đời

Xem tử vi trọn đời người tuổi Dậu: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu

83-1024x640-768x480

Hạnh phúc đến với bạn một cách tuyệt vời. Bạn nên lợi dụng những năm nầy mà xây dựng tương lai và cuộc đời sẽ chắc chắn được thành công

Xem tử vi trọn đời người tuổi Mão : Ất Mão , Đinh Mão , Kỷ Mão , Tân Mão , Quý Mão

103-1024x640-768x480

Thời gian nầy bạn có cơ hội và dễ dàng tạo lấy cuộc sống nhiều êm đẹp về tài lộc cũng như về tình cảm. Nếu sáng suốt có thể

Xem tử vi trọn đời người tuổi Dần : Giáp Dần , Bính Dần , Mậu Dần , Canh Dần , Nhâm Dần

113-1024x640-768x480

Thời gian nầy có phát triển công danh và sự nghiệp có nhiều tốt đẹp, việc làm ăn kết quả tốt. Những năm tuổi bạn có số hên, luôn luôn

Xem tử vi trọn đời người tuổi Tuất: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất

23-1024x576-768x432

Thời gian nầy có cơ hội phát triển về tài lộc, tình cảm vượng phát, việc làm ăn có nhiều tốt đẹp và mang lại nhiều kết quả cho đời

Xem tử vi trọn đời người tuổi Tỵ: Ất Tỵ , Đinh Tỵ , Kỷ Tỵ , Tân Tỵ , Quý Tỵ

53-1024x576-768x432

Ngày, giờ xuất hành hạp nhứt của tuổi Quý Tỵ là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo ngày, giờ kể trên trong suốt cuộc đời sẽ

Xem tử vi trọn đời người tuổi Hợi: Quý Hợi, Tân Hợi, Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi

93-1024x640-768x480

Nhưng bạn chớ nên quá chán đời, hãy cố gắng phấn đấu vì trong năm 22 tuổi, tình yêu đẹp như một bài thơ sẽ bất ngờ đến với bạn,

Xem tử vi trọn đời người tuổi Thìn: Giáp Thìn , Bính Thìn , Mậu Thìn , Canh Thìn , Nhâm Thìn

43-1024x576-768x432

Trong vấn đề hôn nhân, không nên ra mắt họ hàng. Trong vấn đề gia đình con cái nên cúng sao giải hạn từng năm cho cả hai tuổi thì

Xem tử vi trọn đời người tuổi Ngọ: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ

19-1024x576-768x432

Năm 35 tuổi, năm nầy phần sự nghiệp thì lên cao, tình cảm tốt đẹp, việc phát triển làm ăn được nhiều kết quả tốt. Nam Mạng – Giáp Ngọ

Xem tử vi trọn đời người tuổi Mùi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

63-1024x640-768x480

Năm 40 tuổi, năm bình thường, nên đề phòng vào tháng 9 có đau nặng trong gia đình, có đại nạn. Nam Mạng – Ất Mùi Sanh năm: 1955, 2015

Xem tử vi trọn đời người tuổi Sửu : Ất Sửu , Đinh Sửu , Kỷ Sửu , Tân Sửu , Quý Sửu

123-1024x640-768x480

Việc làm ăn được nhiều tốt đẹp và chắc chắn. Số có của cải hay tạo được nhiều tốt đẹp trong thời gian nầy. Nam mạng – Ất Sửu Sanh

Xem tử vi trọn đời người tuổi Tý :Giáp Tý , Bính Tý , Mậu Tý , Canh Tý , Nhâm Tý

33-1024x640-768x480

Thời gian nầy, nên tránh sự giao dịch về tiền bạc, sự nghiệp có cơ hội phát triển mạnh mẽ, nên hùn hạp hay phát triển việc làm ăn, sẽ

Xem tử vi trọn đời người tuổi Thân: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân

73-1024x640-768x480

Tuổi Bính Thân hưởng thọ trung bình từ khoảng 56 đến 68 tuổi là mức tối đa. Nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, hiền đức thì