phòng tắm

Phong thủy cần nắm của phòng tắm hiện đại

55da28aa3f3c9b4417e633775dbd2067

Ngoài ra, phòng tắm nên đặt chỗ kín, cách xa cửa ra vào chính. Cũng không nên đặt không gian này gần nhà bếp vì bất lợi cho vấn đề