Tuổi kết hôn theo tiền điện của Giáp Tuất

Người vợ hay ca thán và hờn mát, đoi khi miệng dữ lòng hiền, có số tạo giữ tiền tài. Tình vợ chồng ít được hòa hợp, kiên nhẫn đồng lòng ngày sau được hưởng no đủ.
ket-hon
Chồng Giáp Tuất vợ Giáp Tuất

( Chồng vợ đồng một tuổi : Thành đạt – Cát )

Gia cảnh trung bình, gặp số Tứ Đạt đạo. Vợ chồng làm ăn được dễ dàng, mọi việc thông suốt, trong ngoài thuận ý, tiền tài hưng vượng, con cái vừa đủ, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.

Người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh mãn tính. Tình vợ chồng hòa hợp, an lành âm êm.

Kết luận : Cảnh vợ chồng trung bình, hưởng cảnh no ấm và an vui.

Chồng Giáp Tuất vợ Ất Hợi

( Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi : Vinh hiển – cát )

Khá tốt, gặp số Tam Vinh hiển. Vợ chồng chút có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, ăn nói mọi việc dễ dàng, tiền tài phát đạt, ít con, nhà cửa đầy đủ.

Người vợ hiền lương, vui vẻ, tính sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, nên lập gia đình muộn. Tình vợ chồng cũng có phần hợp, buổi đầu nhiều cảnh trái ngang, về sau được phần danh giá.

Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, không gì đáng ngại.

Chồng Giáp Tuất vợ Bính Tý

( Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi : Vinh hiển – cát )

Khá giả, gặp số Tam Vinh hiển. Vợ chồng có danh giá hoặc chức phận, mọi việc được thông suốt, tiền tài ấm no, đông con cháu, nhà cửa đang hoàng.

Người vợ hay đi, hay làm, có tài cũng hay hao phá tài. Tính lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay chì chiết soi mói, duyên đầu thường lỡ dở. Tình vợ chồng ít được hòa thuận, xe quê lập nghiệp, phòng bệnh bòng gió nghi kị trong gia đình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau khá giả, về ý tình nên nhẫn nhịn.

Chồng Giáp Tuất vơ Mậu Dần

( Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi : Phú Quý – Cát )

Rất tốt, gặp số Nhất Phú quý. Vợ chồng có phúc hưởng giàu còn nhạt phúc thì được khá giả, trong ngoài mọi việc yên thuận, tiền tài hưng vượng, ít con, vật dụng trong nhà đang hoàng.

Người vợ can đảm, biết lo toan, thông minh và kỹ lưỡng, ăn nói với đời hoạt bát, bản thân hay có tiểu bệnh. Tình vợ chồng cũng được hòa hợp, về sau được khá giả sung túc.

Kết luận : Rất tốt, không gì đáng ngại.

Chồng Giáp Tuất vợ Canh Thìn

( Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi : Thành đạt – Cát )

Mức trung bình, gặp số Tứ Đạt đạo. Vợ chồng làm ăn được dễ dàng, ăn nói hay cầu việc thường có quý nhân giúp đỡ, tiền tài ấm no, con cái vừa đủ, nhà cửa gọn gàng.

Người vợ hay lo tính, đôi khi khó tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ. Vợ chồng hay xung khắc, nên lập nghiệp phương xa, nhẫn nhịn với nhau làm ăn được ấm no.

Kết luận : Mức trung bình, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng Giáp Tuất vợ Tân Tỵ

( Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi : Vinh hiển – Cát )

Khá tốt, gặp số Tam Vinh hiển. Vợ chồng có danh giá, nhiều người hay mến trọng, mọi việc đều thông suốt, tiền tài thịnh vượng, con cái rất ít, có số nuôi con nuôi, nhà cửa ổn định.

Người vợ thông minh kỹ tính, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài. Tình vợ chồng hòa hợp, gặp chút sóng tình buổi đầu, cùng lo làm ăn sau được Vinh hiển.

Kết luận : Khá tốt đường sự nghiệp, đường còn nhạt phúc hơn.

Chồng Giáp Tuất vợ Nhâm Ngọ

( Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi : Vinh hiển – Cát )

Khá tốt, gặp số Tam Vinh hiển. Vợ chồng có danh giá hoặc có chức phận, mọi việc dễ thành, tiền tài ấm no, con cái rất ít, có số nuôi con nuôi, nhà cửa khiếm dụng.

Người vợ hay bôn ba, tần tảo đảm đang, giàu tính thương người, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài. Tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung sống với nhau làm ăn cũng khá.

Kết luận : Cảnh vợ chồng này tốt danh, con cái có phần nhạt phúc.

Chồng Giáp Tuất vợ Quý Mùi.

( Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi : Bần tiện – Hung )

Mức trung bình, gặp số Nhì Bần tiện. Vợ chồng làm ăn chậm phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, về sau tiền tài ấm no, con cái vừa đủ, nhà cửa gọn gàng.

Người vợ đa tài thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài về sau. Tính tình vợ chồng hòa hợp, buổi đầu gặp nhiều lo âu cân nhắc, ngày sau cuộc sống tạm đủ đầy.

Kết luận : Gia cảnh trung bình, bền chí và kiên nhẫn.

Chồng Giáp Tuất vợ Giáp Thân

( Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi : Thành đạt – Cát )

Gia cảnh trung bình, tiền tài vủa đủ, con cái ít hiếm, có số nuôi con nuôi.

Người vợ hay đi, hoạt bát, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tình vợ chồng hòa thuận, thủy chung, chung sống với nhau làm ăn về hậu vận được an nhàn sung túc.

Chồng Giáp Tuất vợ Bính Tuất.

( Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi – Cát )

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được vừa đủ, tiền tài đủ dùng, con cái đông đủ.

Người vợ hay đi nhiều, tính sáng, hay lo tính, lời nói ít chịu thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, kiên nhẫn làm ăn, hậu vận được hưởng sung túc no đủ hơn người.

Chồng Giáp Tuất vợ Nhâm Thân

( Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi : Cát )

Rất tốt, gặp số Nhất Phú Quý, Vợ chồng có phúc hưởng giàu sang còn nhạt phúc thì được khá giả, nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Tiền tài hưng vượng, con cái vừa đủ, nhà cửa về sau đầy đủ đàng hoàng.

Người vợ thông minh nhanh nhẹn, lời tiếng thường nóng nảy, hay đi, ưa giao thiệp. Tính lạt lòng, tay có tài cũng hay hao phá tài. Tình vợ chồng cũng có phần hợp, kiên nhẫn đồng lòng sau sẽ lập nên cơ nghiệp.

Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, về tiền tài hay luân chuyển.

Chồng Giáp Tuất vợ Tân Mùi

( Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi : Hung )

Gia cảnh trung bình, gặp số Nhì Bần tiện. Vợ chồng làm ăn chật vật, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Qua hạn đổi vận tiền tài ấm no, con cái vừa đủ, nhà cửa bình thường.

Người vợ hay ca thán và hờn mát, đoi khi miệng dữ lòng hiền, có số tạo giữ tiền tài. Tình vợ chồng ít được hòa hợp, kiên nhẫn đồng lòng ngày sau được hưởng no đủ.

Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau chật vật, ngày sau thì có khá hơn.

Chồng Giáp Tuất vợ Canh Ngọ

( Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi : Cát )

Hai người này ở với nhau làm ăn được tốt, tiền tài vừa đủ, con cái rất ít.

Người vợ bôn ba chịu khó, tính thẳng cộc, hay đi, hay giao thiệp, lòng hay tự thân lo tính. Tính tình vợ chồng hòa hợp, chung lòng chịu khó làm ăn sau được ấm no hạnh phúc.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *